Bursa Enerji Yöneticisi

Bursa Enerji Yöneticisi

Bursa enerji yöneticisi ve enerji etüt proje raporu gibi hizmetleri tek bir yerden yapabilirsiniz. Kalite garantili hizmetler sunuyoruz.

Bursa Enerji Yöneticisi ve TEP Değeri

Bünyesinde enerji yöneticisi barındırması gereken binalar, TEP oranları ile alakalıdır. TEP açılımı, ton eş değer petrol olarak yapılmakta ve çok yüksek enerji tüketimini ifade etmektedir. Yani bir TEP, 10 milyon kcal anlamına gelir ve bu da çok yüksek tüketim değerleri olan tesislerde vardır. Fakat TEP hesaplaması da bu harcanan enerji miktarına göre yapılabilecektir. Hangi enerji birimi ile ilgili hesaplama yapılıyorsa, bunun senelik tüketim miktarı yazılarak otomatik hesaplama elde edilebilir.

Hangi TEP değerindeki yerlerin enerji yöneticisi bulundurması gerektiğine bakılırsa otel ve alışveriş merkezleri ilk akla gelenlerdir. Senelik enerji tüketimi 500 TEP’ in üstünde ve 20 bin metre kareden geniş alana kurulu yerler yasal olarak zorunludur. Kamu binaları, sanayi tesisleri, bazı organize sanayi bölgeleri de senelik tüketim miktarlarındaki yasal limitlere göre zorunlu tutulabilir. Zorunlu tutulan alanlarda kullanım alan metre karesi de dikkate alınır, çünkü birbiriyle orantılı bir karşılaştırma hedeflenmektedir.

Enerji Tüketen Sistemlerin Kontrolü

Enerji yöneticisi olarak sözleşme imzalayan kişi, bir bina içerisindeki enerji tüketimi ile ilgili her şeyden sorumludur. Yani bu alanlardaki tüketim miktarlarının tespiti, azaltmak için ne tür işlemler yapılması gerektiği, durumların rapor edilmesi ve çeşitli organizasyonlar görev kapsamına girer. Periyodik olarak raporlamalarla zaman içerisinde ne gibi artılar kazanıldığı otaya konulacaktır. Ne gibi hallerin tüketimde çok miktarlara neden olduğu kritik bir detaydır. Örneğin gereksiz yere harcanan enerji alanlarının tespiti ve düzenli olarak bunların dikkat edilen alanlar olması örnek verilebilir. Yani önlem almak için yapılacak olanlar vardır ve enerji yöneticiliği yapan kişi bunda belirleyicidir.

Bursa Enerji Yöneticisi ve Ekipman

Geniş kapsamda ele alınabilecek görev, birtakım ekipmanların teminini gerektirebilmektedir. Örneğin bir ekipmanın çok yüksek tüketim miktarlarına sahip olması, ciddi bir maliyete neden olacağından değişim gibi çözüme gidilebilir. Bir kurumda tüketimi kontrol etmek ve verimlilik artırıcı çözümler sunmak, çok yönlü şekilde ele alınabilir. İşin hem teorik hem de pratik kısımlarını bir arada bularak değerlendirme yapılacaktır. http://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=108 adresi yasal zemin hakkında bilgi alınabilecek kaynaktır.