EKB Zorunlu mu 5627 sayılı EVK gereği zorunlu olarak alınmalıdır. O dönemde yasa olmadığı için EKB almamış, 2011 öncesi mevcut- eski yapılar, daire alım, satımı belgesiz yapamayacaktır.

Yeni ve Eski (Mevcut) Binalarda EKB Zorunlu mu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2008)’ne göre yeni binalar 2011 ve sonrasında inşa edilmiş
yapıları ifade eder. Bu tarihten sonra, müteahhit veya yüklenici firma, ancak enerji kimlik belgesini alarak yapı kullanım iznine sahip olur.  Durumun diğer bir anlamı da şudur: Şu an, 2011 sonrası yapılan binaların büyük çoğunluğunda zaten enerji kimlik belgesi vardır. EKB alması gereken en önemli grup, 2011 yılı öncesinde inşa edilen eski, mevcut binalardır.  Yaptırım da zaten bu binalara gelecektir.

  • Zorunlulukla ilgili diğer bir durum enerji belgesi olan binaların güncelleme yükümlülüğüdür. Henüz 2021 gelmediğiiçin güncelleme yapan bina olmasa da senesi gelen binaların işlem yapması gerekir. Aksi halde daire alım satım işlemleri yapılamayacaktır. Belge üzerinde de görülen resmi geçerlilik süresini unutmamanız önerilir.
  • Binada EKB varsa ama verimlilik artıran değişiklikler yapılmışsa, bir sene içinde belge yenileme gerekmektedir. BEP Yönetmeliği maddesinde bu konuya yer verilmektedir. Yaptırım bakımından pek fazla duyum alınmadığı için yenileme, önemsenmeyen bir durumdur. Fakat yenileme ile belgenizdeki verimlilik oranları artacak, dairenizin satış fiyatları artacaktır. Ekonomik faydaları göz önünde bulundurulabilir.

Belediyeler Yanlış Bilgi mi Veriyor?

Ertelemelerin olması ve iş yükü azaltma çabaları nedeniyle bazı belediyelerde EKB zorunlu olmayan bir belge
gibi yansıtılabilmektedir. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Belediyede belge çıkarırken, görevli gerek yok dediği için EKB’yi almazsanız, dairenizle ilgili en önemli işlemleri yapamazsınız.  Ayrıca daire fiyatında ciddi bir kayıp da beraberinde gelir.  EKB, dairenizin fiyatını artıran bir etkendir. Yasal ve güncel bir erteleme olursa, eski
binalar süreyi daha da uzatabilecektir.

BEP Yönetmeliği’nde EKB Sınıf Zorunlu mu

Enerji verimliliğindeki standardı yükseltmek için BEP Yönetmeliği yeni binalarda 100 ve altında EP zorunluluğu
getirmiştir. 100 puan, BEP-TR yazılımında(belge kontrol https://beptr.csb.gov.tr)  referans olarak alınan D sınıfı enerji performansını ifade eder. Yani yeni binaların hepsi en düşük C sınıfı olmak zorundadır; aksi halde kullanım izin belgesi verilmemektedir. Eski ya da
mevcut binalar bu durumdan muaf tutulur.

Bağımsız Alanlar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alınır mı?

Bazı binaların iç veya dış kısmında bağımsız olarak nitelendirilen alanlar olabilir. EVK gereğince bağımsız alanların da enerji kimlik belgesi alması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesinden Muaf Olan Binalar

Enerji kimlik belgesinden muaf olan binalar Enerji Verimliliği Kanunu’nda şöyle sıralanmıştır:

  • Cami, kilise veya diğer ibadet yerleri
  • Anıt, gibi korunan, alım satım kiralaması yapılmayan yerler
  • İki yıldan az bir süre için kullanılacak olan alanlar
  • Taban ölçüsüne göre kullanım alanı 50 metre kareden daha az olan yapılar
  • Atölyeler, sera alanları, enerji kullanımının gereksiz olduğu binadan bağımsız depolar
  • Belediye dışındaki ama belediye sorumluluğundaki mücavir alanlar harici, toplam inşaat alanı 1.000 metrekareden az olan binalar EKB almak zorunda değildir.