Enerji Etüt Proje Raporu

Enerji etüt proje raporu binaların enerji tasarruf kapasitesinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için çıkarılan bir belgedir.

Öncelik Verilen Konular

Enerji etüdü ve buna yönelik yapılan Verimlilik Artırıcı Projeler, bazı konulara öncelik verilerek sürdürülür.

 • Tüketimi en aza indirmek için otomatik kontrol uygulamaları
 • Bina yakıt sisteminin kontrolü ve en verimli hale getirilmesi
 • Gün ışığından en fazla yararlanacak şekilde aydınlatma sistemlerinin oluşturulması
 • Tüketilen elektrik enerjisinde en az kayıp sağlamak
 • Standartlara uygun ısı yalıtımı
 • Bina genelinde enerji sağlayan kaynaklardaki kayıpların en aza indirilmesi
 • Dönüştürülebilir elektrik enerjisindeki verimliliği daha da çoğaltmak
 • İklimlendirmede en iyi verimi sağlamak
 • Geri kazanımı mümkün olan ısının uygun bir şekilde değerlendirilmesi
 • Kullanılan enerji etüt proje ekipmanlarının kriterlere uygun verimlilikte olması
 • Isı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerini yaygınlaştırmak gibi sıralama öne çıkmaktadır.

Enerji Etüt Proje Raporu ve Sera Gazı

Enerji etüdü raporunun en önemli amaçlarından biri sera gazı salınım miktarlarını sınırlamaktır. Ne kadar salınım olduğu ve bunun sınıflandırılması enerji kimlik belgesi üzerinde yer almaktadır. Etüt projesi yapılarak salınımın nasıl daha da iyiye gideceği belirlenmiş olur.

Tüketimin kontrolsüz olması sera gazı sorununu ortaya çıkardığı için, bu durumu iyileştirmek için ters etki yapmak gerekmektedir. Yani binalardan başlayarak, en verimli şekilde enerjiyi kullanmak, bunun için gereken alt yapıyı hazırlamak kritik bir konudur. Ancak yapılacak değişikliklerin, tüketilen enerjinin azalmasıyla kendini birkaç senede amorti edeceği de unutulmamalıdır.

Enerji Etüt Proje Raporu Aşamaları Neler?

Rapor hazırlanmadan önce enerji etüdü aşamaları gerçekleşmekte ve ayrıntılı sonuçlar elde edilmektedir. Ön etüt, ön etüt brifingi, detaylı etüt ve verimlilik artırıcı proje VAP sıralaması takip edilir.

VAP Nedir?

İşin çözüm kısmını ilgilendirdiği için VAP nedir sorusu akla sıkça gelmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının Kullanımında Verimliliğin Artırılması Yönetmeliği VAP destek kapsamı açıklamıştır. 2020 ile EKB alımları zorunlu hale geldiği için, binanın tüketim performansını yükseltmek için çoğu bina alt yapıda değişiklik yaparak sınıfı yükseltmektedir.

VAP ile beraber özellikle endüstriyel işletmelerin tüketim tasarruf planı hazırlanmış olur.  VAP desteklerinden yararlanmak için, başvuru şartlarına uygun olmak gerekmektedir. https://www.enerji.gov.tr/tr-tr/sayfalar/enerji-verimliligi-destekleri adresinden bakanlığın yürüttüğü VAP bilgilerini alabilirsiniz.