Bina enerji kimlik belgesi için gerekli evraklar başvurunuzun sağlıklı bir şekilde sonlanması için kritik öneme sahiptir.

Enerji Belgesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Ruhsat tarihi 1 Ocak 2011 sonrası olan binalar, EKB almak için şu belgeleri hazırlamalıdır:

 • Yapı ruhsatı
 • Kat planları, kesitlerin yer aldığı mimari proje
 • (Varsa) Isı yalıtım raporu
 • (Varsa) Havalandırma, yenilenebilir enerji sistemiyle vs.
  projelerinin olduğu mekanik proje
 • (Varsa) Aydınlatma projesinin yer aldığı elektrik
  projesi

Ruhsat tarihi 1 Ocak 2011 öncesi eski binalar enerji kimlik belgesi  için; yapı ruhsatı, mimari proje, varsa-mantolama/ısı yalıtım sözleşmesi, ısı yalıtım raporu vs. hazırlanmalıdır. Mevcut veya eski bina olarak değerlendirilen bu yapıların projelerine belediye imar arşivi yardımcı olacaktır.

BEP-TR  ve Enerji Belgesi

BEP yönetmeliği doğrultusunda EKB alacak olan binaların ölçümleri BEP-TR yazılımıyla yapılmaktadır.   Ulusal hesaplama yöntemi olarak da bilinen bu uygulama, sadece hak sahibi kişiler tarafından kimlik bilgileri girilerek kullanılmaktadır. BEP-TR;

 • Binaların enerji performans sınıflarını belirler.
 • Tüketime etki eden tüm parametreleri değerlendirir.
 • Yıllık tüketim miktarına paralel sera gazı salınımı hesabı yapar.
 • Yazılım, saatlik hesaplama yöntemini kullanır. Binaların ısınması veya soğutulmasında gerekli olan enerji miktarının belirlenmesi için faydalı bir tekniktir. Yöntemin sağlıklı bir şekilde işlemesi için hangi
  mevsimde ısıtma ve soğutma yapıldığının belirlenmesi önemlidir. Bu iki belirleyici doğrultusunda ara mevsimlerdeki tüketilen enerji miktarı için de ortalama sonuçlar sunar.

Evraklar tamamlandığında bir sonraki aşama, BEP-TR üzerinden proje hazırlığıdır. Teknik AŞ, enerji mühendisliği alanında on senelik tecrübesiyle hızlı ve ayrıntılı biçimde projenizi sonuçlandırır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan proje ve belgelerle onay süreci başlar. Genellikle kısa sürede onay gelir ve sistemde kaydınız görülür.

Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Yoksa

Binalarda Enerji Performansı yazılımı olan BEP-TR, ortalama değerleri verirken D-100 gibi referans bilgileri
temel almaktadır.  Benzer şekilde mimari proje yoksa elinizde referans alınacak temel bilgiler olmayacaktır. Bu da
sürenin uzamasına neden olabilir. Bina bilgilerinin sağlıklı bir şekilde sisteme girilmesi için yerinde tespitle binanın krokisi çıkarılır. Basit de olsa bir mimari proje yapılarak sonraki aşamalara geçilir.

Belge sorgulama: https://beptr.csb.gov.tr