Binalarda-işletmelerde, yapılması gereken enerji görevlerini yerine getirmekten sorumlu kişi enerji yöneticisi olarak tanımlanır.

Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorunlu mu?

Çıkarılan kanun ve yönetmelik kapsamında, bazı işletmeler enerji yöneticiliği firması ile anlaşma yapmak zorundadır.

 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 • 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Hangi Yerler Bulundurmalı?

Enerji yöneticisi bulundurmak zorunda olan yerler sanayi tesisi ve konut dışı binalarda şu şekilde sıralanmıştır: Maddelerdeki TEP, Ton Eşdeğer Petrol’dür ve bir TEP 10 Milyon Kcal eder.

 • Senelik enerji tüketimi 1000 TEP ve daha üzerinde olan sanayi tesisleri
 • Yıllık tüketimi 50.000 TEP ve daha yukarısında olan işletmelerde
 • 10 bin metre kareden fazla alanda kurulu ve 250 TEP’ ten fazla yıllık tüketimi olan kamu binaları
 • 000 metre kareden daha büyük alanda kurulan ve 500 TEP’ ten fazla yıllık enerji tüketimi olan ticari işletme binaları
 • OSB’de yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP‘ in altında tüketimi olan yerler
 • Elektrik üretim santralleri 100 MW’den fazla gücü olan yerler enerji yöneticiliği firması ile anlaşmak zorundadır.

Enerji Yöneticisi Görevleri Nelerdir?

Karbondioksit emisyonu, enerji yöneticiliğinde odak noktasıdır. Bu doğrultuda enerji yöneticiliği yapan kişi, işletme prensipleriyle mesleki hassasiyetleri dikkate alarak şu görevleri yapmakla yükümlüdür:

 • İşletmedeki israfı engelleyen değişiklikler yapmak ve bunun için eğitim vermek
 • Tüketimi gereğinden fazla kılan tüm alanları belirleyip bu konuda düzenleyici çalışmalarda bulunmak
 • Verimliliği Artıran Proje -VAP, enerji etüt proje raporu gibi işlemlere yönelik araştırma yapmak, uygulamaları kontrol etmek
 • Hazırlanan verimlilik artırıcı planların, bütçe artılarıyla beraber yönetime sunulması
 • Tüketimi sürdüren ekipmanların verimliliğini kontrol ederek bakımlarının periyodik gerçekleşmesini sağlamak, bunu koordine etmek
 • Büyük endüstriyel şirketlerde, üretilen malzeme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkileri çok yönlü biçimde ele almak
 • Periyodik olarak tüketim raporları sunmak, maliyet kontrollerini yapmak
 • Tüketim miktarını takip edebilmek için kullanılan sayaç- ölçüm cihazlarına dair çalışmalarda bulunmak
 • Daha verimli alternatif yakıt kullanımı araştırmaları yapmak, bu doğrultuda yapılacak olan uygulamaları kontrol etmek
 • Kanun gereği her sene düzenli olarak gönderiler sunmak
 • İstenmesi durumunda petrol ve doğal gaz kullanımını azaltan çözümler sunmak, enerji yöneticisi görevleri arasındadır.

Daha fazla ayrıntı için:

www.trafosorumlusu.com