İstanbul Enerji Etüt Proje

İstanbul Enerji Etüt Proje

Enerjinin yoğun kullanıldığı işletmelerde İstanbul enerji etüt proje ve VAP bir hayli önemlidir. Yapılan işlemler kısa ve uzun vadede önemli artılar sağlar.

İstanbul Enerji Etüt Proje Zorunlu mu?

Enerji etüdü yapılmazsa, para cezası uygulanmaktadır. Enerji etüt proje yaptırması gereken kurumlar, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği bu zorunluluğu almaktadır. Enerji tüketimi 5000 TEP ve üzeri olan yerler,  1000 TEP üzeri işletmeler, zorunluluk kapsamındadır. Detaylı olarak yapılan enerji etüdü, 4 senede bir olmalıdır.

Hangi İşlemler Yapılır?

Her dört senede bir yapılması gereken detaylı enerji etüdü bazı işlemler etrafında gerçekleştirilmektedir:

 • Geçmiş 3 senedeki tüketim miktarlarının incelenmesi
 • Yapıdaki enerji tüketim kaynaklarının analizi
 • Aydınlatma, havalandırma, ısıtma-soğutma sistemlerinin kendi verimlerine göre yorumlanması
 • Enerji tüketimi açısından elektrik motorlarının incelenmesi, kapasitelerinde nasıl değişiklikler olduğu
 • Pompa etiket değerleri analizi
 • Mekanik sistemlerin verimliliği hakkında değerlendirmeler
 • Kazan verimi incelemesi
 • Yalıtım sistemlerine bakılarak önemli bileşenlerin incelenmesi, gerekli iyileştirmeler için zemin
 • Termal kamera ölçümleriyle bina yalıtım sistemlerindeki sorunların bulunması
 • Otomasyon üzerinden gerekli incelemelerin yapılması, durumu iyileştirmek adına nasıl potansiyeller olduğunun bulunması
 • Elektrik hatlarının termal kamerayla görüntülenmesi ve enerji tüketiminde sorun çıkaran alanların tespit edilmesi
 • EKB( Enerji kimlik belgesi) hazırlanması
 • Bazı alanlarda, karbondioksit ve nem oranlarının verimliliğe nasıl etki ettiğinin bulunması
 • Tarife-elektrik tüketim harcamaları incelemesi
 • Enerji Etüt Raporu hazırlığının uygun formatta tamamlanması olarak sıralanabilir.

İstanbul Enerji Etüt Proje Raporu Ne İçeriyor?

İstanbul enerji etüt proje raporu yapılan işlemleri bir arada toplayan bir tablo gibi düşünülebilir. Bir işletmenin enerji verimliliği için ne gibi önlemler alındığı, toplam izolasyon alanı vardır. Vanalara, hatlara vs. yapılan izolasyon uygulamaları sıralanır. Ayrıca aydınlatma sistemlerinde verim artışı için değişiklikler yapılmışsa bu da tablodaki yerini alacaktır.

CO-2 karbondioksit azalma miktarı, rapordaki en önemli alanlardan biridir. Yapılan iyileştirmelerin zararlı sera gazı salınımı konusunda nasıl bir dönüşü olduğu raporda görülebilir. Büyük sanayi tesislerinde çok yoğun enerji tüketimi olduğu için, sera gazı azaltılması için ciddi önlemler alınmalıdır. Rapor içerisinde bütün yapılan işlemlerdeki yatırım miktarları, hibe gibi ayrıntıları da görmek mümkündür. Enerji etüdü ve trafo işletme sorumlusu için www.trafosorumlusu.com adresini de görebilirsiniz.