İstanbul Enerji Yöneticisi

İstanbul Enerji Yöneticisi

İstanbul enerji yöneticisi işletmelerin birçok avantaj elde etmesi için gereken yasal bir zorunluluktur.

İstanbul Enerji Yöneticisi Nasıl Fayda Sağlar?

Bir işletmede enerji tüketimiyle ilgili değer analizi yapmak, bunu yetkili kurumlara bildirmek, işletme giderlerini azaltıcı bir işlemdir. Çünkü enerji yöneticisi olan şirket, israfı önlemek adına kritik bir işlem yapmış olur. Tüketimin çok yoğun görüldüğü sanayi tesislerinde, bu israfın önlenmesi daha büyük önem taşımaktadır. Çevresel faydalar da akabinde gelecektir.

Bir işletmenin enerji verimliliği konusunda sistemli bir çalışma yürütüyor olması, sektördeki yeri ve vizyonu açısından kritik bir konudur. Tıpkı binalarda enerji kimlik belgesi olduğu zaman değerinin artması gibi, israfı önleyici işlemler yapmak adına enerji yöneticisi bulundurmak da önem kazandırır.

Yasal Zorunluluk Neyi Kapsıyor?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/htm ) 27035 sayılı yönetmelik gereğince bazı bina ve iş yerlerinde enerji yöneticisi bulundurmak zorunludur.

  • 20 bin metre kareden geniş alanda inşa edilmiş hizmet binaları, senelik tüketim değeri 500 TEP ve üzeri olanlar
  • 10 bin metre kareden geniş alana kurulan kamu binaları ve 250 TEP’ ten çok senelik tüketimi olanlar
  • 1000 TEP ve üzeri tüketimi olan sanayi işletmeleri
  • Kanun kapsamındaki diğer enerji yöneticisi bulundurması gereken alanlar, bu alanlarda 50 bin TEP’ ten fazla tüketimi olanlar
  • OSB alanları, bünyesinde 50’den çok işletme barındıran yerler, enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlüdür.

İstanbul Enerji Yöneticisi Raporu Hangi Bakanlığa Veriliyor?

Enerji yöneticisi, çalışmaları tamamlandığı zaman, bunları her sene düzenli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Genel Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Mart aylarında verilen raporlar bakanlık sisteminde kayıt altına alınır. Verilen raporla beraber, işletmenin ve enerji yöneticisi olarak görev alan kişinin, yasal olarak uygun bir prosedür yürüttüğü de kayır altına alınmış olmaktadır.

Enerji verimliliği bilinci, özellikle 2020 yılından itibaren çok fazla gündeme gelecek olan bir kondur. Bunun nedeni günlük hayatı da etkileyecek olan enerji kimlik belgesi alma zorunluluğudur. Sera gazı salınımının azalması, daire değerinin, bina geneli daire ve iş yerlerinin daha fazla kazanç sağlaması gibi artılar gündeme gelecektir. İşletmeler açısından göz ardı edilen enerji yöneticilerinin de ilerleyen dönemde daha ön plana çıkacağı aşikar bir durumdur.