Büyük üretim alanlarının bulunduğu ilde Kocaeli enerji yöneticisi talepleriniz için firmamıza başvuru yapabilir ve verimliliği önemli ölçüde artırabilirsiniz.

Kocaeli Enerji Yöneticisi Kanun Tanımı

Enerji yöneticisi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  kapsamında tanımlanmış ve enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerden sorumlu sertifikalı kişi şeklinde tanımlanmıştır.  Bu kişiler endüstriyel işletmeler ve binalarda görev almak için konuyla ilgili sertifikaya sahip olmalıdır. Enerji yöneticisi sertifikası, hizmet verilebileceğini gösteren belgedir. Hangi işletmelerin enerji yöneticisi bulundurması gerektiği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm adresinde ayrıntılı bir şekilde görülebilir.

Enerji Verimliliği ve Kaynak Arasındaki İlişki

Enerji yöneticisi görevine duyulan ihtiyaç, aslında tüketimin sınırlandırılması ile alakalıdır. Tüketimin sınırlandırılması da hem maddi hem de çevresel bir konudur. Yani sınırlı ve pahalı kaynak sorunu, beraberinde enerjiyi verimli kullanmayı zorunlu hale getirmektedir.

Kaynaklar yenilenebilir özellikte ve ucuz olsaydı, sınırlandırma da kolayca baş edilen bir durum olurdu. Oysa petrol, doğal gaz, elektrik enerjisinin büyük çoğunluğu yurt dışından alınarak kullanılmakta ve zaten sınırlı olan kaynaklar daha da pahalı hale gelmektedir. Yerel üretime ve ülke içi faaliyetlerin baskın olmaması, her enerji kaynağını pahalı hale getirmektedir. İlerleyen dönemlerde yerel üretime odaklanıldığında ve kaynaklar ucuzladığı zaman avantaj sağlanacaktır.

Kocaeli Enerji Yöneticisi Sözleşme Fiyatları

Enerji yöneticisi fiyatları için her sene ilgili kurum tarafından belirlenmiş rakamlara göre söylenmektedir. En az işlem fiyatları doğrultusunda uygulamalar gerçekleşir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için firmamıza ulaşabilirsiniz.

Enerji Yöneticisi Olmak İçin Ne Yapmalı?

Enerji yöneticisi olmak veya eğitim alarak sertifika elde etmek için, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Mühendislik, elektrik, makine bölümlerinden mezun olan kişiler, sertifika aldıkları zaman endüstriyel alanlarda ve ticari binalarda düzenli rapor sunmak suretiyle bu görevi yapabilir. Her sene mart ayı ilgili birimlere yapılan işlemlerin raporu sunulmaktadır.

Bir işletme enerji yöneticisi tarafından tespit edilen verimlilik artırıcı durumlar için yenilik yapmak isteyebilir. Buna yönelik bütçe için de VAP uygulamalarına yönelik devlet teşvikleri takip edilecektir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın sayfasındaki duyuruları takip ederek yüksek miktarda teşvik alınabilir. Teşviklerin her zaman verilmediğini de aktarmak önemlidir.

Comments are disabled.