İşletmeler, Tekirdağ trafo sorumlusu  sözleşmesi yaparak güvenlik açısından artı sağlamaktadır.

Tekirdağ Trafo Sorumlusu ve Ana Şalter

Ana şalter, bir işletmedeki sigortanın olduğu alandır ve ekstra bir arıza olduğu zaman burası kapanır. Yani yük kesici alandır ve güvenlik amaçlı olarak her elektrikli yapıda vardır. Ancak  trafo sorumlusu daha farklı bir alana işaret eder. Yasal olarak 1kV üzerinde yüksek gerilim tesisi olan yerleri ilgilendirir. Ana şalter olan yerlerin sorumlu bulundurması gibi bir durum söz konusu değildir. Yüksek gerilim sorumlusu, tesis bakımı, onarımı kontrollerini kapsar. Yani yine bir önlem söz konusudur, fakat bunu yapmanın yöntemi trafo sorumlusu ile gerçekleşecektir.

Sorunlara Doğru Müdahalenin Önemi

Trafo alanlarında elektrik akımı hayati riskler barındırdığı için, yapılan müdahalelerin doğru olması kritik bir konudur. Trafo sorumlusu ile yapılan sözleşme kapsamında, personelin bu gibi hallerde nasıl müdahale edeceği eğitimi verilecektir. Sorumlu bir personele verilen eğitimle doğru aşamalar yürütülecektir.

Talimat Dışı Müdahaleler

Bir trafo işletme sorumlusu, kendi sorumluluğunda olmak üzere personele müdahale hakkı verir fakat bu müdahale belli talimatlarla gerçekleşir. Ancak manevra yapan personel, talimatlardan çıkarsa, bu durum bir soruna neden olursa, trafo sorumlusu bu durumdan muaf kalır. Yani hatalı –kontrol dışı manevralardan kendisi sorumlu değildir. İşletmede yer alanların bu konuya ayrıca önem vermesi gerekir.

Reaktif Enerji ve Engellenmesi

Bilindiği üzere reaktif enerji tüketimleri ödenen elektrik faturalarını ciddi oranda artırmaktadır. Bunu engellemek için kullanılan kompanzasyon aletinin kontrolü ve reaktif cezanın yok edilmesi, trafo işletme sorumlusunun sözleşme kapsamı içerisindedir.

Tekirdağ Trafo Sorumlusu Ücretlendirme

Trafo sorumlusu ücretleri konusunda her sene yetkili kurum tarafından belirlenen bir prosedür takip edilmektedir. Konuyla alakalı daha net bilgi almak için www.trafosorumlusu.com Teknik AŞ’ye başvurabilirsiniz. Diğer hizmetlerle alakalı da taleplerinizi iletebilirsiniz.

Tekirdağ Trafo Sorumlusu İşletme Raporu

YG alanındaki yetkili, gerekli tüm kontrolleri yapıp çözümleri bularak rapor haline getirir. Bunları işletme sahibine düzenli olarak sunar.  İşletme açısından bir eksiklik varsa bunu da aktarır ve çözüm geliştirir. Trafonun her bölümü için kapsamlı bir kontrol ve çözüm sağlanmaktadır.

Comments are disabled.