Topraklama ve Paratoner Ölçümü

Topraklama ve Paratoner Ölçümü

Topraklama ve Paratoner Ölçümü

Topraklama ve paratoner ölçümü güvenli sayısal değerlerin kontrolünü yapmak için önemli bir işlemdir. Düzenli yapılması, önlem almak adına hayati öneme sahiptir.

Topraklama ve Paratoner Ölçümü Değerleri Kaç Olmalı?

Ölçüm değerleri açısından sabit, her yerde geçerli olan bir miktar söz konusu değildir. Hangi alanda ölçüm yapıldığı, olması gereken değerler için en önemli etkendir. Örneğin standart yerlerde genelde iki ohm değerinin altı güvenli olarak kabul edilir. Paratoner ölçüm değeri ise beş ohm ve altında olmalıdır.

Paratoner Ölçümü Ne Zaman Yapılır?

Yıllık bir kere yapılması gereken paratoner bakımı ve ölçümlerle beraber hayati riskler azaltılır. Paratonerlerin üst kısmındaki elektrik yükünü alan kısım dışında bu elektriği yutan bölümü vardır. Bu alanın kontrol edilmesinin amacı, olası kaçakları engellemek ve sorunların önüne geçmektir. Topraklama sağlıklı olmadığı zaman ek uygulamalara ihtiyaç olabilmektedir.

Toprak Direnci Neyle Ölçülür?

Toprak direnci ölçen meger, bir elektrik tesisatındaki sorunların önüne geçmek için son derece önemlidir. Yalıtkanlıktaki pürüzlere bağlı kaçaklar ve buna bağlı oluşan yaralanmaları engellemek için önceden ölçüm yapılarak hareket edilmelidir. Yani topraklama ölçümü işlemi yalıtkanlık durumunu kontrol eder ve bunun da belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Makul değerleri de belirleyen birçok farklı etken vardır.

Ölçümlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yetkili mühendisler eşliğinde yapılması gereken topraklama ölçümü esnasında bazı detaylara önem verilmelidir.

  • Cihaz kalibrasyonu yapılmalıdır.
  • Direk topraklama ölçümü yapılırken bağlantı sökülmemelidir.
  • Ölçüm yapılan topraklama alanı paratonere bağlıysa, öncelikle paratonerle bağlantı kesilmeli ve bu şekilde işlemlere devam edilmelidir.
  • Fabrika alanlarında ölçüm yapmadan önce sistem araştırması yapılmalı, TN sistemi varsa gereken kontroller tamamlanmalıdır.
  • Ne kadar aralıkla ölçüm yapılacağı işletme yapısı ile alakalıdır. Yani genelde senede bir kere makul görülmektedir, fakat 6 ayda bir kere, 2 senede bir ölçüm yapılması gereken alanlar da vardır.
Topraklama ve Paratoner Ölçümü Yapan Firma

Topraklama ve paratoner ölçüm hizmeti alabileceğiniz Teknik A.Ş hızlı bir şekilde sonuç verecektir. Mühendislik firmamızda enerji etüt, trafo sorumlusu, yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi gibi hizmetleri de alabilirsiniz. Bu hizmetlerle alakalı www.trafosorumlusu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.