Enerji kimlik belgesi nedir sorusu son dönemde sıkça gündeme gelmeye başladı. EKB, Enerji Verimliliği Kanunu (kabul tarihi 18.4.2007) ve bir yıl sonra onaylanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan belgenin ismidir.

Enerji Kimlik Belgesi ve İsraf

Önemli bir detay olarak enerji kimlik belgesi tanımı konusunun arka planında enerji tüketim  miktarlarındaki aşırılık ve verim vardır. Değişimin düşünceden başladığı görüşünden yola çıkarak, kullanılan enerji miktarının sınırsız olmadığı ve giderek azaldığını unutmamak gerekir. Binaların tüketim hassasiyeti yüksek biçimde inşa edilmesi, sağlam bir temel oluşturulması bakımından son derece önemlidir.

Birtakım sınıflandırma ve ölçümlerin yer aldığı enerji kimlik belgesi,  tüketilen enerjinin azaltılmasında etkilidir. Kanun öncesinde göz ardı edilen tüketim miktarlarını, açık şekilde belge üzerinde göstermesi nedeniyle EKB, düşünsel hassasiyetleri daha da artırmaktadır. Sürekli tüketmeye teşvik eden sistem içinde bulunduğumuzu unutmadan, sınırlı enerji kullanımı konusunda bireysel bilinçlenme çok önemlidir.

Tüketim ve sera gazı salınımı arasında çok önemli bir ilişki vardır. Ne kadar çok ve bilinçsiz tüketim olursa, sera gazı salınımı arttığı için çevre, iklim şartları da değişmektedir.  Henüz doğrudan hayatımıza zarar vermediği için göz ardı edilse de CO2- karbondioksidi azaltan uygulamalara acilen geçilmelidir. Daha az tüketim mantığı beslenmeyen – talep görmeyen bir durum olduğu için, yeşil bina uygulamalarının yaygınlaşması en iyi çözüm olarak görünmektedir. Ancak şu an sadece başlangıç aşamasındaki bir projedir.

Enerji belgesi üzerindeki tüketim değerleri, bütçeyi etkileyen bir durumdur. İşin maddi yönü, çevre boyutundan daha dikkat çeken bir durumdur. Çünkü enerji verimliliği yüksek binalarda, yıllık tüketim miktarına bağlı olarak ödenen fatura tutarı azalacaktır. Kiracılar için değil ama daire sahipleri için 4-5 senede kendini amorti edecek bir durum vardır. Hatta daireye hiçbir şey yapılmasa bile satış değeri yıllar geçtikçe daha artacağı düşünülürse baştan karda olduğunuz bile söylenebilir. Konum vs. elbette bu durumu etkiler.

Enerji Kimlik Belgesi Üzerindeki Bilgiler Nedir?

Enerji kimlik belgesi bilgiler referans binaya göre oluşturulan ortalama sonuçlardır. EKB’de;

 • Yıllık enerji miktarı
 • EP (Enerji Performans) sınıflandırılması; A-G arasında
 • Yıllık sera gazı miktarı ve buna bağlı CO2 salımı sınıfı sınıflandırma; A-G arasında
 • Aydınlatma sistemlerinin ortalama enerji tüketim değeri
 • Yenilenebilir enerji oranı
 • Belgeyi hazırlatan kişinin ve bina konum bilgileri vs. yer almaktadır.

EKB NİYE ALINMALI?

Belgeyi almaması gereken yerler dışında, 2011 yılından sonraki tüm inşa edilen binalarda EKB zorunludur.  Bir bina 2011 yılından önce inşa edilmişse de, 2020 yılından sonra alım, satım,  abonelik işlemleri yapamayacaktır. Bu nedenle enerji kimlik belgesinin çıkarılması gerekmektedir.  Yasal prosedür ve buna bağlı bir zorunluluk söz konusudur.  Ayrıca belgesi olan dairelerin fiyatı ve tercih edilirliği artar. Bu durum yatırımcılara da avantaj sağlar.

Sahte EKB Nedir?

Bir enerji kimlik belgesi sahte olup olmadığını anlamak için şu işlemleri yapabilirsiniz:

 • Belgenin sol altındaki sertifika numarasını kontrol etmeniz gerekir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden bunu yapabilirsiniz.
 • e devlet kontrolü www.turkiye.gov.tr  adresinden yapılabilir.
 • Düzenleyen EKB uzmanı ve şirketin lisans bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü- Yetkili Şirketler sayfası bu konuda yardımcı olacaktır.
 • Belge üzerindeki yıllık tüketim miktarı ve gerçek değerler birbiriyle örtüşmelidir.
 • Sağ üst kısımda yer alan bina görüntüsü, sizin binanızla uyuşmalıdır.

AB STANDARTLARI VE ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Sıkça karşılaştığımız enerji sınıflandırması, genelde elektronik aletlerle özdeşleştirilmiştir. A, A++ vs. olarak devam eden sıralamada “+” işareti ne kadar çoksa enerji tüketimi az ve verimliliği fazla demektir.

Elektronik aletlerini ilgilendiren sınıflandırma, AB standartları kapsamındaki düzenlemeyle hayatımıza girmiştir. Benzer mantıkla binalarda da standart oluşturmak ve enerjiyi daha sınırlı harcamak için yeni bir düzenleme yapılmıştır.   Buna göre A ve G arası bina enerji performans değerlendirmesi yapılarak binalara enerji belgesi şartı getirilmiştir.

Bir bina, kendi EP değerini C sınıfı ve üstü hazırlamadığı zaman, enerji kimlik belgesi verilmemektedir.  Puan açısından referans değeri 100’dür; yani bir bina 100’ün altında tüketim değerlerine sahip olursa EKB alabilir. İskan ruhsatı almak ancak b şekilde mümkün olmaktadır.

EP Değeri

Binanızın eski olduğunu varsayarsak ki bu 2011 öncesi yapıldığı anlamına geliyor, C’den daha düşük EP değeri olması muhtemeldir. Performansı yükseltmek isteyen kişi veya kurumlar, böyle bir zorunlulukları olmadığı halde satış değerini artırmak için yenileyici bazı değişiklikler yapabilmektedir. Mantolama, aydınlatma ve ısınma sistemlerinin değiştirilmesi yaygın yöntemlerdir. Sonuçları karşılaştırmak için başta ve sonda enerji kimlik belgesi alınması tavsiye edilir.