Kayseri Enerji Kimlik Belgesi

Kayseri Enerji Kimlik Belgesi

Sık anılan ilçelerden Bünyan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan İncesu, Kocasinan vs. için Kayseri enerji kimlik belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi Pahalı mı?

Karasal iklimin baskın olduğu Kayseri, sert kış dönemi geçiren bir ildir ve bu durum binalara da yansır. Verimliliği artıran çözümlere ek olarak performansı daha da artıran uygulamalara rastlanabilmektedir. Çünkü harcanan enerji miktarının çok olması, aynı zamanda ekonomik açıdan da giderin daha fazla olması demektir.

EKB zorunluluğu Enerji Verimliliği Kanunu, BEP Yönetmeliği …) yasal bir durumdur ve daire başı hesaplandığında makul bir miktardır. Binanın tüm daireleri için alındığı için tüm ödemeyi tek kişi yapacak gibi algı olabilir. Ancak apartman yöneticileri, site yöneticileri, daire sahiplerinden birim başına düşen ödemeyi alacaktır. Yani enerji kimlik belgesi pahalı değildir. Tabi şunu da belirtmek gerekir; iş yerlerinde yapılan hesaplama ile standart daireler farklı şekilde ölçülmektedir. Teknik AŞ bu konuda netlik kazanmak isteyen müşterilerimiz için 7/24 bilgi aktarmaktadır.

Hastane Enerji Kimlik Belgesi

Bir hastanenin bütünü, kamuya hizmet veren ticari işletme gibi düşünülebilir.  Hastanede tedavi gören kişilerin ne kadar ödeme yaptığı devlet ve özel hastanesine göre değişmekle beraber, ticari bir yapı olduğu için standart binaların dışında değerlendirilmektedir. Yani hesaplama yapılırken, ticari bina olarak görülecektir ve metre kare üzerinden belirlenen ücreti toplam alanla çarparak sonuç alınır.

Hastane binasından sorumlu olan yönetici vs. bu hesaplama akabinde EKB’sini alacaktır. Kayseri’de 2011 öncesi ve sonrası hastane amaçlı inşa edilmiş yapılar olduğu için, ön hazırlıkla beraber hastane enerji kimlik belgesi alınabilir.  Yeni hastanelerde belge zaten zorunlu çıkarılmakta, eski hastanelerde de eksik bina açığı kapatılmaktadır.

Güneşten Faydalanmak ve Enerji Belgesi Değerleri

Sert kış dönemi geçiren Kayseri ilinde yaz dönemi en fazla güneşin görüldüğü zamanlardır.  Pencerelerin ve camların iklime bağlı olarak kolay ısınma sağlamaya odaklanması, farklı bir verimliliğe yönelim sağlamıştır. Binaların tüketim alışkanlıkları açısından mekanik bazı önlemler alınabilir, fakat enerji kimlik belgesi değerlerini düşürmek ve sınıf yükseltmek için bireysel tüketim bilinçlendirmesi daha önem kazanmaktadır. İş yerleri açısından enerji yöneticiliği bu noktada önem kazanır.

Türkiye’de henüz yeni enerji belgesi standardı getirilmekte, her binada olması durumunda bilincin artması beklenmektedir. Aslında yasal zorunluluk çıkalı çok olmuştur, ancak eski binalardaki değişim aşamalı biçimde gerçekleşmektedir. İlerleyen yıllarda bu konunun kayıplara da bağlı şekilde daha fazla önem kazanacağı tahmin edilmektedir.

Maalesef gelişmekte olan toplumlarda, kayıplara önlem alma bilinci tam oturmayan bir alışkanlıktır. Enerji kimlik belgesi almayınca nasıl bir kayıp olacağı düşüncesi pek önemsenmeyen bir durumdur.  Oysa sera gazı etkisi tüketimle doğrudan alakalı bir durumdur. Tüketmek, reklamlarda sürekli aksi bize aşılansa da gereksiz olduğu zaman zarar veren bir alışkanlıktır, doğaya geleceğe zarar verir.