Kocaeli enerji etüt proje raporu, bir endüstriyel işletmenin enerji tüketimi konusunda kapsamlı bir çalışma demektir. Raporla beraber önemli tasarruflar sağlanabilir.

Kocaeli Enerji Etüt Proje Endüstriyel İşletme Bilgileri

Enerji etüt raporu üzerinde çok sayıda detaylı bilgiyi görülebilir. Başlangıç aşamasında sanayi tesisine ait isim, sicil belge numarası, çalışan sayısı, sektör özelliği vardır.  Devamında işletme yöneticisinin adı ve firma iletişim bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca anlaşma yapılan enerji yöneticisi ulaşım bilgileri ve diğer detaylar da mevcuttur. Raporun kimler tarafından hangi firma için hazırlandığı detayları temel özellik gösterdiği için olmazsa olmaz bilgilerdir.

Endüstriyel İşletmenin Tüketim Açısından  İncelenmesi

Endüstriyel işletmelerin harcadığı enerji tüketimi enerji etüt proje raporu içerisindeki en kritik alanlardan biridir.  Tüketim ve üretilen ürünlerin arasındaki ilişkiyi de bu şekilde bulmak mümkündür. Yüksek tüketimi olan ürünlerde alternatifler aranabilir, daha ekonomik çözümlere başvurulabilir. Örneğin tüketim açısından sanayi tesisinde kullanılan araçlar daha tasarruflu olanlarla değiştirilebilir.

Kocaeli Enerji Etüt Proje Raporundaki Bulgu ve Öneriler

Rapor içerisinde birçok alan vardır ve bu alanlardan bulgu ve öneriler kısımları en kritik olanlardandır. Harcamaların ne kadar olduğu, israfı önlemek için hangi alanlarda ne gibi işlemler yürütülebileceği değerlendirilir. Açıklamalar halinde belirtilen özetlerde, rapor sunulan kişi, bu değerlendirmeleri dikkate alacaktır ve kendi bütçesi doğrultusunda işlemleri yürütecektir. Birçok sanayi tesisi, VAP devlet teşviklerinden faydalanıp önemli artılar elde edebilir.

Sera Gazı Azalma Miktarları

Sera gazı salınımı, sanayi tesisindeki çevreye verilen zarar açısından göz ardı edilmeyecek konulardan biridir. Tüketim miktarı ile salgılanan karbondioksit arasında paralellik olduğundan, endüstriyel alanlarda sorun daha da artacaktır. Bunu engellemek için tüketim miktarlarının azaltılması en makul yol olarak görülmektedir.

Sera gazı konusu, sadece sanayi tesisleri değil standart binalarda da önemli bir detaydır. Zaten alınması gereken enerji kimlik belgesi üzerinde de CO2 salınım miktarı ve sınıflandırması yer almaktadır. Senelik düzeyde tüketimlerin azaltılması ile beraber doğaya salınan zararlı gazlar da azalmakta, bu bilinç bina düzeyinde artmaktadır.

Enerji etüt raporunu yakından incelemek için https://www.resmigazete.gov.tr linkine bakabilirsiniz. Başvurularınızdan önce sorularınızı da firmamıza sorabilirsiniz.

Comments are disabled.