Şalt sahalarında, endüstriyel tesislerde veya işletmelerde elektriksel güvenlik için topraklama büyük önem arz etmektedir. Topraklamanın doğru yapılması için belirli periyotlarda topraklama ölçümü yapılması gerekmektedir.

Peki Topraklama Ölçümü Nedir ?

Elektrikle çalışan işletme araçlarının, gerilim altında olmayan metal kısımların bir iletken üzerinden toprağa aktarılması için kurulan sisteme topraklama tesisatı denir.

Toprağın elektrik akımı iletirken gösterdiği tepkiye ise topraklama direnci denir. Topraklama ölçümü, düzenli olarak kalibrasyonu yapılmış toprak direnci test cihazı (Toprak Megeri) kullanılarak yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Neden Yapılır ?

Topraklama yapıldığında cihazlar üzerinde bulunan kaçak akımları ve statik elektrik toprağa aktarılarak cihazların zarar görmesi önlenecek ve can güvenliği sağlanacaktır.

Topraklama yapılması için cihazın gövdesinin toprağa kadar bağlı olması ve topraklama direncinin düşük olması gerekmektedir.

İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü’nün 270-354 maddeleri gereğince elektrik tesislerinde topraklama yapılması gerekmektedir. 21.08.2001 tarihi 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 7.- 10. Maddelerinde topraklama tesisatı yapılması ve periyodik olarak topraklama ölçümü yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Topraklama yapılabilmesi için cihazların gövdesinde toprak bağlantısı  bulunması ve elektriksel bağlantı yapılacağı hattında topraklı olması gerekmektedir. Bağlantıları tam olan cihaz gövderinden toprağa kadar olan direncin düşük olması gerekir ve periyodik olarak ölçüm yapılması gerekmektedir.Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır ?

Öncelikle ölçümlerin alanında uzman yetkili mühendisler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Topraklama ölçümü yapılan test cihazlarının kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır.

Toprak özgül direnci ölçülerek,

Artık akım koruma düzeni kontrol edilerek,

Tesislerin yalıtım direnci ölçülerek,

Gözle muayene edilerek,

Koruma iletkenleri bağlantılarının sürekliliği ölçülerek,

Çevrim empedansı ölçümü yapılarak,

Ve son olarak en önemlisi topraklama direnci ölçümü yapılarak sağlanır.

Topraklama Ölçüm Periyotarı ; Topraklama Ölçümü Kaç Yılda Bir Yapılmalıdır ?

Sabit İşletme Cihazları ve Makinalar            : 1 Yıl

Sabit Olmayan İşletme Cihazları                   : 6 Ay

Elektrik Üretim, İletim, Dağıtım Tesisleri     : 2 Yıl

Enerji Nakil ve Dağıtım Hatları                       : 5 Yıl

Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri           : 1 Yıl

Topraklama Direnci Kontrolü ve Ölçümü     : 2 Yıl

Comments are disabled.