Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu ,Yüksek Gerilim Elektrik Tesislerinde can ve mal güvenliğini tehdit eden ve hayati önem arz eden durumlara karşı güvenliği sağlamak ve sistemin kayıplarını önlemek amacıyla verilen bu hizmet Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. Maddesi’ne göre düzenlenmiştir.

İlgili yönetmelik maddesinde şöyle ifade edilmektedir ; Tüm yüksek gerilim kuvvetli akım tesislerinde teknik sorumlu Elektrik Mühendisi bulunmalıdır. İş emniyeti ve iş güvenliği açısından sorumlu olan bu mühendisin görevi emniyetli bir işletme için uyulması gereken kuralları belirleyip gereken araç ve gereçleri tespit edip söz konusu kurallara uyulması yönünde denetim yapmaktır

Yüksek Gerilim (YG) Tesisleri, Anma gerilimi 1kV’un üzerinde olan enerji noktası ile Alçak Gerilim (AG) noktasına kadar olan bölümlerden oluşan enerjili veya enerjisiz kısımların tamamını kapsamaktadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Görevleri

Hizmet talebinde bulunan bir işletme sahibi ile hizmeti ifa eden Elektrik Mühendisi arasında sorumlulukları açıkça belirterek hazırlanan hizmet sözleşmesin imzalanmasıyla ilgili hususlar yasal güvence altına alınmış olur. Bu andan itibaren Yüksek Gerilim Tesisi İle ilgili tüm sorumluluk Elektrik Mühendisindedir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu’nun yönetmeliğe uygun olarak

İşletmede görevli personele eğitim verilmesi

Manevra talimatlarının hazırlanması

Can ve mal güvenliğinin sağlanması

Olası arıza durumunda müdahalelere nezaret edilmesi

Manevranın talimatlara uygun güvenli bir şekilde yapılması

Test ve bakımların zamanında yapılması

Sorumluluklarıyla ilgili raporları işletmeye EMO’ya ve Dağıtım Şirketi’ne sunması

Tesiste gerekli iş güvenlik malzemelerinin bulundurulması gibi görevleri üstenmesidir.