6 Ocak 2020

Kompanzasyon

Basit bir tanımla kompanzasyon, olumsuz etkiye sahip reaktif gücün ideal bir ölçüye getirilerek azaltılması işlemidir. Yüksek Faturayı Azaltmak Reaktif enerjiden kaynaklanan yüksek ödeme miktarlarına bağlı olarak […]
6 Ocak 2020

Termal Kamera Ölçümü

Termal Kamera Ölçümü Termal kamera ölçümü bir cihazla beraber alandaki ısı dengesizliklerini bulmak üzere yapılan işlem olarak tanımlanabilir. Nerede Yapılır? Ölçümün yapıldığı alanlar epey geniş kapsamlıdır. […]
6 Ocak 2020

Topraklama ve Paratoner Ölçümü

Topraklama ve Paratoner Ölçümü Topraklama ve paratoner ölçümü güvenli sayısal değerlerin kontrolünü yapmak için önemli bir işlemdir. Düzenli yapılması, önlem almak adına hayati öneme sahiptir. Topraklama […]
6 Ocak 2020

Enerji Etüt Proje Raporu

Enerji etüt proje raporu binaların enerji tasarruf kapasitesinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için çıkarılan bir belgedir. Öncelik Verilen Konular Enerji etüdü ve buna yönelik yapılan Verimlilik […]
6 Ocak 2020

Enerji Yöneticisi

Binalarda-işletmelerde, yapılması gereken enerji görevlerini yerine getirmekten sorumlu kişi enerji yöneticisi olarak tanımlanır. Enerji Yöneticisi Bulundurmak Zorunlu mu? Çıkarılan kanun ve yönetmelik kapsamında, bazı işletmeler enerji […]
6 Ocak 2020

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu

Yüksek gerilim işletme sorumlusu veya trafo sorumlusu, işletmeler için hayati önem taşıyan bir görev alanıdır. İşletme Sahipleri Doğrudan Sorumlu Trafo işletme sorumlusu barındırması gereken işletmeler, gereken […]