Basit bir tanımla kompanzasyon, olumsuz etkiye sahip reaktif gücün ideal bir ölçüye getirilerek azaltılması işlemidir.

Yüksek Faturayı Azaltmak

Reaktif enerjiden kaynaklanan yüksek ödeme miktarlarına bağlı olarak kompanzasyon işlemi ile önemli bir tasarruf sağlanmaktadır. Sınırlı kaynaklara bağlı olarak yüksek değeri olan elektrik enerjisi, yapılan ölçüm ayarlaması ile büyük bir sorun olmaktan çıkar. Minimum seviyeye indirilen (0) reaktif güç ile istenen enerji tüketim değeri sağlanacaktır.

Kompanzasyon İşlemi Önemi

Enerji kaynaklarının sınırlı ve pahalı olması, aşırı tüketimin olduğu dönemde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle boşa giden enerjinin yarattığı kayıplar durumu daha iyi anlamak için fark edilmesi gereken bir konudur. Zarar açısından bakıldığı zaman da reaktif güç boşa giden bir enerji olarak önem kazanır.  Trafo ve iletim hatlarını boşa yükleyen reaktif güç, önlenmesi gereken bir enerjidir ve bunu yapacak olan da düşürücü uygulamadır. Temel amaç, kaliteli, ucuz enerjiyi sürekli hale getirebilmektir.

Faydaları Neler?

Hem üretici hem de tüketici açısından kompanzasyon faydaları epey çoktur.

  • Tüketiciler bakımından harcanan enerji ücretinin azalması en dikkat çeken faydadır.
  • Tesisteki enerji verimliliği artar, bu durum kapasite artışını da sağlar.
  • Küçük değerlerde seçilen kumanda, kontrol vs. elemanları artı sağlar.
  • Reaktif enerji miktarı azalır ve kayıplar da buna bağlı azalır.
  • Üreticiler açısından, iletim hattından elde edilen aktif enerji artar ve bu durum tesislerde verimi artırmaktadır.
  • Elektrik enerjisinin üretim ve satış maliyetinde azalma görülür.
  • Daha az kayıp ve gerilim düşümü oluşur.
  • Transformatör ve alternatör gücü daha küçük olacaktır.

Nasıl Yapılır?

Kompanzasyon yapılışı genel olarak, gerekli kondansatör değerinin belirlenmesi ve işlem yapılacak tesisin incelenmesi olarak sıralanabilir. Değer belirlenmesi işleminde sistemin stabil şekilde çalışması hedeflenmektedir. Kompanzasyonu yapılacak tesisi incelerken de proje aşamasında ve çalışan durumda olarak iki sınıfta değerlendirme yapılmalıdır.

Kompanzasyon Yapan Firma

Kompanzasyon yapan firma arayışınız için, elektrik mühendisi ve trafo sorumlusu barındıran Teknik A.Ş’ ye başvurabilirsiniz. Talebiniz kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca enerji etüdü, termal ölçümler, enerji yöneticiliği ve yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi alımı için de başvurabilirsiniz. https://www.trafosorumlusu.com/ sitemizi inceleyerek daha çok bilgi alabilirsiniz.

Comments are disabled.