Bursa Enerji Etüt Proje

Bursa enerji etüt proje raporu, iyi bir vizyon oluşturmak için, israfı engellemek adına önemli çalışmaların taslağını barındırır.

Bursa Enerji Etüt Proje Raporu Talebi

Rapor isteyen bir firma, ön çalışmalar ve detaylı rapor hazırlıkları gibi birçok aşamadan geçerek sonuca varmaktadır. Bina ve binaya bağlı tesislerdeki tüm enerji sistemlerine bakılarak sorunlu alanların çözüm planı oluşturulur.

Göz ardı edilen israf konusu, firma çıkarlarıyla doğrudan alakalıdır. Ancak enerji verimliliği açısından belirli bir bilincin de oturması gerekmektedir.  Bunda enerji kimlik belgesi alınmasının zorunlu olması etki edebilecektir. Çünkü dairelerde enerji tüketiminin sınıflandırılması elektronik aletlerde olduğu gibi tercih nedeni olacaktır. İş yerlerinde enerji etüt raporu ve VAP uygulamaları da işyerinin fark yaratmasında etkili olacaktır.

VAP Destekleri Takip

Enerji etüt raporu hazırlandığı zaman, ortaya çıkan sonuçlar bazı çözümler gerektirebilir. Bunu yapabilmek için, VAP uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel işletmeler yapılan uygulamalarda tasarruf potansiyeli açısından önemli yol kat eder. Bütçe bakımından devlet teşvikleri ile avantaj da sağlanabilmektedir.  https://www.enerji.gov.tr/tr-tr/sayfalar/enerji-verimliligi-destekleri sayfası bu konuda takip edilebilir.

VAP destekleri, işletmelerin hazırlanan projeler konusunda ekonomik açıdan destek almasını hedeflemektedir. Endüstriyel işletmeler, verilen destekleri takip edip gereken şartları yerine getirerek proje sunumu yapmaktadır. Ocak aylarında bu sunum tamamlanmış ve yetkili birime sunulmuş olmalıdır. Fakat sunulan başvuruların her zaman kabulü gibi bir durum söz konusu değildir. Güncel şekilde ilanların takip edilerek erteleme, başvuru iptali gibi durumlar bilinmelidir. Yani değişken bir durum vardır ve bunu siteden görebilirsiniz.

Bursa Enerji Etüt Proje Uygulamaları

Enerji etüt proje uygulamaları için yakıt analizleri en önemli işlemlerden biridir. Bu alandaki verimliliğin sağlanması, önemli artılar getirir. Bir sanayi tesisinde kullanılan enerji miktarı düşünülürse, birim fiyat açısından önemli kar elde edilebilir. Makine yapısındaki tüketimi çoğaltan ve tasarrufu engelleyen hasarlar, etütle beraber engellenebilir. Boşa enerji kaybının önüne geçmek, maliyetleri azaltır.

Tüketilen enerjinin elektrik sistemleri kısmında da önemli iyileştirmeler yapılabilir. Örneğin reaktif enerji ödemeleri otomatik olarak artırmaktadır ve kompanzasyon ile bu engellenir. İklimlendirme alanlarının incelenmesi- genel kontroller, su verimliliği bu proje kapsamında yapılmaktadır.

Comments are disabled.