Küçükçekmece Enerji Kimlik Belgesi

Halkalı Merkez, İnönü, Atatürk, Atakent,  Cennet, Gültepe vs. tüm yerlerden Küçükçekmece enerji kimlik belgesi talep edebilirsiniz.

Binalara Isı Yalıtımı ve Daire Değeri

Bir binanın ısı açısından daha verimli olmasını sağlamak için yalıtım yapılabilmektedir. Bu durum binadaki daire sahiplerinin de ortak kararıyla gerçekleştirilebilir. Ancak yapılacak ısı yalıtımı, enerji kimlik belgesinde bir zorunluluğu ifade etmez. Belge almak demek, hali hazırdaki bina durumunu ölçümlerle göstermek anlamına gelir. Yani enerji verimini daha da artırmak için belge öncesi özellikle bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Verimlilik değerlerinizi yükseltmek ve daire satışlarınızda fiyatı daha da artırmak istiyorsanız EKB öncesi yalıtım vs. yaptırabilirsiniz. Ancak sadece yalıtımdan alınan sonuçlar değil belge tamamı dikkate alınarak değer artışı olacaktır. Tek mantolama yaptırmak, binanızın sınıf atlamasını sağlamaz, ancak genel değerlendirmede artıdır.

Küçükçekmece Enerji Kimlik Belgesi Ölçümler

Alacağınız enerji kimlik belgesi üzerinde birçok harf ve sayısal veri görebilirsiniz. Bu verilerin oluşması için Teknik AŞ, BEP-TR özel yazılımını kullanmaktadır. Bu yazılım, ancak yetkiyle kullanılan bir uygulamadır. Bina geometrisi ve bina bilgileri doğrultusunda bir taslak ve değerlendirme ortaya çıkar. Web tabanlı bir yazılım olduğu için belge onayı halinde her yerden EKB görüntüsü alınabilir.

CO2- sera gazı emisyonu hesaplaması ile enerji performans ölçümleri, BEP-TR tarafından ortalama verilerle sunulmaktadır. Fakat bu hesaplamalar yapılırken de “Ulusal Hesaplama Yöntemi” kullanılır. Çünkü bahsedilen ortalamaların arka planında bir mantık yürütülmektedir. Gelişigüzel bir hesaplama söz konusu değildir.

Belge ayrıntıları tamamlanınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay beklenmektedir. Onay sonrasında da kısa sürede sistemde belgeniz yerini alır. Başlangıç aşamasında tarafımıza verdiğiniz telefon, mail gibi iletişim araçları üzerinden hızlıca belgenizi alabilirsiniz. Daha güvenli biçimde işlemleri tamamlamak için, kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Dosya olarak gönderilen EKB, bir nedenle kaybolursa yine bizden isteyebilirsiniz.

Küçükçekmece Enerji Kimlik Belgesi Yeniletmek

Genel olarak Küçükçekmece enerji belgesi yeniletme işlemlerine pek sık rastlanmaz. Fakat belgenin değişmesini gerektiren durumlar olabilir. Bina enerji yapısındaki değişiklikler, değişim yapılmasına ihtiyaç doğurur. Örneğin binaya mantolama yapıldıysa, bunu 1 sene içerisinde belgede göstermeniz gerekir. Belgeyi ilk alan kişi değişimi bildirmekten de sorumludur.

Belge Kontrol https://beptr.csb.gov.tr